Untitled-1

کمد بایگانی

کمد بایگانی مدل 304

نقد و بررسی

 

ویژگی ها:

 کمد بایگانی 304 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای 4 کمد طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد.

 

کمد بایگانی مدل 303

نقد و بررسی

 

ویژگی ها:

 کمد بایگانی 303 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای 4 کمد طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد،

 

کمد بایگانی مدل 302

نقد و بررسی

 

ویژگی ها:

کمد بایگانی 302 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای 5 کمد طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد.

 

کمد بایگانی مدل 301

نقد و بررسی

 

ویژگی ها:

کمد بایگانی 301 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای 5 کمد طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد.

 

کمد بایگانی مدل 706

نقد و بررسی

 

ویژگی ها:

 کتابخانه 706 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای کمددردار و کمد دردار ویترینی طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد،

 

کمد بایگانی مدل 705

نقد و بررسی


ویژگی ها:

کتابخانه 705 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای 5 کمد طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد.

 

کمد بایگانی مدل 704

نقد و بررسی

 

ویژگی ها:

کتابخانه 704 برند راما مناسب برای دفاتر کارمندان و کارشناسان می باشد. پایه های آن MDF و صفحه MDF درجه یک ایرانی شرکت نقطه یا ایزوفام می باشد.دارای چندین کمد طبقه بندی شده محل مناسبی جهت قرار دادن کتاب و زونکن، وسایل تزئینات ، لوح و  ... می باشد.  استحکام بالا دارای رنگبندی می باشد-مواد اولیه  شامل الیت و PVC مارک TBS ساخت کشور ترکیه - یراق آلات برند سامت ترکیه می باشد. چسب PVC برند بلوم اسپانیا می باشد.

 

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت